Predstavitev - BALVEPT d.o.o., Trstenjakova ulica 50, 9000 Murska Sobota

Pojdi na vsebino

Glavni meni:

Predstavitev

Naše delo na področju varnosti in zdravja pri delu se nanaša na:

* preglede strojev in naprav
* preiskave delovnega okolja
* elektromeritve
* meritve strelovodnih napeljav

* preizkušanje alkoholiziranosti na delovnem mestu

* izdelavo ocene tveganja
* izobraževanjem iz varstva pri delu in požarnega varstva
* izobraževanje za:
    področje težke in lahke gradbene mehanizacije
    mostnih dvigal
    hidravličnih avtomobilskih dvigal
    viličaristov
    nevarnih snovi

    motorne žage

    dvižne košare in ploščadi
* izvajanjem strokovnih del iz varstva pri delu in požarnega varstva po pogodbi
* izdelavo evakuacijskih načrtov, požarnih redov in izvlečkov iz požarnega reda
* izdelavo varnostnih načrtov in koordinacija del na gradbišču
* strokovnim svetovanjem
* pridobitev strokovnega mnenja o ustreznosti kadilnic

 
 
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni