Kontakt - BALVEPT d.o.o., Trstenjakova ulica 50, 9000 Murska Sobota

Pojdi na vsebino

Glavni meni:

Kontakt

PISARNA - tajništvo

 Tel: (02) 534 10 02
 Fax: (02) 534 10 03
 E-mail: terezija@balvept.si; ines@balvept.si; natalija@balvept.si


Jože BALAŽIC, dipl. var inž. - direktor

 GSM: 041 632 645
 E-mail: joze@balvept.si

Izobraževanje iz varstva pri delu in požarnega varstva,
izobraževanje za področje težke in lahke gradbene mehanizacije,
mostnih dvigal, hidravličnih avtomobilskih dvigal, viličaristov, nevarnih snovi,
izdelavo varnostnih načrtov in koordinacija del na gradbišču,...


Branko HORVAT, dipl. inž. str. - strokovni delavec VZD

 GSM: 031 632 645
 E-mail: branko@balvept.si

Preglede strojev in naprav, preiskave delovnega okolja,
izobraževanjem iz varstva pri delu in požarnega varstva,
izobraževanje za področje težke in lahke gradbene mehanizacije,
mostnih dvigal, hidravličnih avtomobilskih dvigal, viličaristov, nevarnih snovi,...


Denis BALAŽIC, elektrotehnik - elektronik

 GSM: 041 691 422
 E-mail: denis@balvept.si

Elektromeritve meritve, meritve stelovodnih napeljav, meritve prahu,
izdelava enopolnih shem, idelava evakuacijskih načrtov
in požarnih načrtov,
idelava nalepk po naročilu, izdelava gradbiščnih tabel
,...


Monika MERTIK, dipl.var.inž., strokovna delavka za VZD in VPP
 

 GSM: 031 543 878
 E-mail: monika@balvept.si

Področje varstva pred požarom:
-          Izdelovanje požarnih redov in obveznih prilog
-          Izdelovanje ocen požarne ogroženosti objektov
-          Izdelovanje ocene požarne ogroženosti na lokalni ravni – za občino
-          Izvajanje usposabljanj iz varstva pred požarom v skladu s programom
-          Izvajanje usposabljanj za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije v skladu s programom
-          Izvajanje praktičnega usposabljanja evakuacije iz objekta v skladu s programom
-          Risanje načrtov evakuacije in požarnih načrtov
-          Risanje požarnih načrtov za male sončne elektrarne
-          Prisostvovanje pri inšpekcijskem nadzoru področja varstva pred požarom
 
Področje varstva pri delu:
-          Izdelovanje ocen tveganja za delovna mesta
-          Izpolnjevanje delovne dokumentacije - DD-1 obrazcev za ZPIZ
-          Raziskave in prijave poškodb pri delu
-          Izvajanje usposabljanja iz varstva pri delu
-          Poznavanje sistema za vodenje varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 ter sodelovanje na presojah

 
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni